libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Funkcje
Dokumentacja pliku pubdir.c

Obsługa katalogu publicznego. Więcej...

Funkcje

struct gg_httpgg_register3 (const char *email, const char *password, const char *tokenid, const char *tokenval, int async)
 Rejestruje nowego użytkownika. Więcej...
 
int gg_register_watch_fd (struct gg_httpd *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_register_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji. Więcej...
 
struct gg_httpgg_unregister3 (uin_t uin, const char *password, const char *tokenid, const char *tokenval, int async)
 Usuwa użytkownika. Więcej...
 
int gg_unregister_watch_fd (struct gg_httpd *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_unregister_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji. Więcej...
 
struct gg_httpgg_change_passwd4 (uin_t uin, const char *email, const char *passwd, const char *newpasswd, const char *tokenid, const char *tokenval, int async)
 Zmienia hasło użytkownika. Więcej...
 
int gg_change_passwd_watch_fd (struct gg_httpd *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_change_passwd_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji. Więcej...
 
struct gg_httpgg_remind_passwd3 (uin_t uin, const char *email, const char *tokenid, const char *tokenval, int async)
 Wysyła hasło użytkownika na e-mail. Więcej...
 
int gg_remind_watch_fd (struct gg_httpd *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_remind_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji. Więcej...
 
int gg_pubdir_watch_fd (struct gg_http *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_pubdir_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji na katalogu publicznym. Więcej...
 
struct gg_httpgg_token (int async)
 Pobiera token do autoryzacji operacji na katalogu publicznym. Więcej...
 
int gg_token_watch_fd (struct gg_http *h)
 Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia. Więcej...
 
void gg_token_free (struct gg_http *h)
 Zwalnia zasoby po operacji pobierania tokenu. Więcej...
 

Opis szczegółowy

Obsługa katalogu publicznego.

Dokumentacja funkcji

int gg_pubdir_watch_fd ( struct gg_http h)

Funkcja wywoływana po zaobserwowaniu zmian na deskryptorze połączenia.

Operacja będzie zakończona, gdy pole state będzie równe GG_STATE_DONE. Jeśli wystąpi błąd, state będzie równe GG_STATE_ERROR, a kod błędu znajdzie się w polu error.

Parametry
hStruktura połączenia
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu
void gg_pubdir_free ( struct gg_http h)

Zwalnia zasoby po operacji na katalogu publicznym.

Parametry
hStruktura połączenia