libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Definicje | Funkcje
Dokumentacja pliku session.h

Definicje

#define GG_SESSION_CHECK(gs, result)
 
#define GG_SESSION_CHECK_CONNECTED(gs, result)
 
#define GG_SESSION_IS_IDLE(gs)   ((gs)->state == GG_STATE_IDLE)
 
#define GG_SESSION_IS_CONNECTING(gs)   ((gs)->state != GG_STATE_IDLE && (gs)->state != GG_STATE_CONNECTED)
 
#define GG_SESSION_IS_CONNECTED(gs)   ((gs)->state == GG_STATE_CONNECTED)
 

Funkcje

int gg_session_handle_packet (struct gg_session *gs, uint32_t type, const char *ptr, size_t len, struct gg_event *ge)
 

Dokumentacja definicji

#define GG_SESSION_CHECK (   gs,
  result 
)
Wartość:
do { \
if ((gs) == NULL) { \
errno = EINVAL; \
return (result); \
} \
} while (0)
#define GG_SESSION_CHECK_CONNECTED (   gs,
  result 
)
Wartość:
do { \
GG_SESSION_CHECK(gs, result); \
\
errno = ENOTCONN; \
return (result); \
} \
} while (0)
#define GG_SESSION_IS_CONNECTED(gs)
Definition: session.h:46
#define GG_SESSION_CHECK(gs, result)
Definition: session.h:26
#define GG_SESSION_IS_IDLE (   gs)    ((gs)->state == GG_STATE_IDLE)
#define GG_SESSION_IS_CONNECTING (   gs)    ((gs)->state != GG_STATE_IDLE && (gs)->state != GG_STATE_CONNECTED)
#define GG_SESSION_IS_CONNECTED (   gs)    ((gs)->state == GG_STATE_CONNECTED)

Dokumentacja funkcji

int gg_session_handle_packet ( struct gg_session gs,
uint32_t  type,
const char *  ptr,
size_t  len,
struct gg_event ge 
)

Obsługuje przychodzący pakiet danych.

Parametry
gsStruktura sesji
typeTyp pakietu
ptrWskaźnik do bufora pakietu
lenDługość bufora pakietu
[out]geStruktura zdarzenia
Zwraca
0 jeśli się powiodło, -1 w przypadku błędu