libgadu  1.12.2
 All Struktury Danych Pliki Funkcje Zmienne Definicje typów Wyliczenia Wartości wyliczeń Definicje Grupay Strony
Definicje | Definicje typów | Funkcje
Dokumentacja pliku protobuf.h

Definicje

#define LIBGADU_PROTOBUF_H
 
#define GG_PROTOBUF_VALID(gs, name, msg)
 
#define GG_PROTOBUF_SEND(gs, ge, packet_type, msg_type, msg)
 

Definicje typów

typedef size_t(* gg_protobuf_size_cb_t )(const void *message)
 
typedef size_t(* gg_protobuf_pack_cb_t )(const void *message, uint8_t *out)
 
typedef struct
_gg_protobuf_uin_buff 
gg_protobuf_uin_buff_t
 

Funkcje

void gg_protobuf_expected (struct gg_session *gs, const char *field_name, uint32_t value, uint32_t expected)
 
int gg_protobuf_valid_chknull (struct gg_session *gs, const char *msg_name, int isNull)
 
int gg_protobuf_valid_chkunknown (struct gg_session *gs, const char *msg_name, ProtobufCMessage *base)
 
int gg_protobuf_send_ex (struct gg_session *gs, struct gg_event *ge, int type, void *msg, gg_protobuf_size_cb_t size_cb, gg_protobuf_pack_cb_t pack_cb)
 
void gg_protobuf_set_uin (ProtobufCBinaryData *dst, uin_t uin, gg_protobuf_uin_buff_t *buff)
 
uin_t gg_protobuf_get_uin (ProtobufCBinaryData uin_data)
 

Dokumentacja definicji

#define LIBGADU_PROTOBUF_H
#define GG_PROTOBUF_VALID (   gs,
  name,
  msg 
)
Wartość:
(gg_protobuf_valid_chknull(gs, name, msg == NULL) && \
gg_protobuf_valid_chkunknown(gs, name, &msg->base) && \
msg != NULL)
int gg_protobuf_valid_chknull(struct gg_session *gs, const char *msg_name, int isNull)
Definition: protobuf.c:46
int gg_protobuf_valid_chkunknown(struct gg_session *gs, const char *msg_name, ProtobufCMessage *base)
Definition: protobuf.c:56
#define GG_PROTOBUF_SEND (   gs,
  ge,
  packet_type,
  msg_type,
  msg 
)
Wartość:
gg_protobuf_send_ex(gs, ge, packet_type, &msg, \
(gg_protobuf_size_cb_t) msg_type ## __get_packed_size, \
(gg_protobuf_pack_cb_t) msg_type ## __pack)
int gg_protobuf_send_ex(struct gg_session *gs, struct gg_event *ge, int type, void *msg, gg_protobuf_size_cb_t size_cb, gg_protobuf_pack_cb_t pack_cb)
Definition: protobuf.c:67
size_t(* gg_protobuf_pack_cb_t)(const void *message, uint8_t *out)
Definition: protobuf.h:37
size_t(* gg_protobuf_size_cb_t)(const void *message)
Definition: protobuf.h:36

Dokumentacja definicji typów

typedef size_t(* gg_protobuf_size_cb_t)(const void *message)
typedef size_t(* gg_protobuf_pack_cb_t)(const void *message, uint8_t *out)

Dokumentacja funkcji

void gg_protobuf_expected ( struct gg_session gs,
const char *  field_name,
uint32_t  value,
uint32_t  expected 
)
int gg_protobuf_valid_chknull ( struct gg_session gs,
const char *  msg_name,
int  isNull 
)
int gg_protobuf_valid_chkunknown ( struct gg_session gs,
const char *  msg_name,
ProtobufCMessage *  base 
)
int gg_protobuf_send_ex ( struct gg_session gs,
struct gg_event ge,
int  type,
void *  msg,
gg_protobuf_size_cb_t  size_cb,
gg_protobuf_pack_cb_t  pack_cb 
)
void gg_protobuf_set_uin ( ProtobufCBinaryData *  dst,
uin_t  uin,
gg_protobuf_uin_buff_t buff 
)
uin_t gg_protobuf_get_uin ( ProtobufCBinaryData  uin_data)